دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرشاد   رخشنده رو

پست الکترونیکی : rakhshandehroo_fa@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آزاد- واحد ورامین

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آزاد- واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آزاد- واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

 

 • مدیر گروه تخصصی بیماری شناسی گیاهی ۱۳۹۶
 • مدیر پژوهش و فناوری مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • دارای سابقه انجام تحقیق در اداره تحقیقات کشاورزی انگلستان (اسکاتلند) در سال های 2006 تا 2007
 • ریاست شرکت زیست فناور البرز- خدمات کشاورزی 1391
 • کارشناس خبره نظام مهندسی کشاورزی استان تهران از سال 1387 تا 1391
 • کارشناسی رسمی نظام مهندسی کشاورزی در سال 1391
 • عضو Editorial Board مجله European journal of molecular biology (EJMB) که ISI بوده و از مجلات معتبر گروه Science می باشد. آدرس:

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard.aspx?journalid=114

 

 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور در سال های 1387 تا 1390
 •  


عضویت در جوامع علمی

 

 •  
 • عضو جامعه بیماری شناسان گیاهان آمریکا (American phytopathological Society) به مدت 4 سال 
 • عضو انجمن بیماری شناسان گیاهی ایران به مدت 13 سال (تا کنون)


نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : ۱۰

سمت اجرایی در دانشگاه : ع گ بیماری شناسی گیاهی و مدیر گروه گیاهپزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/11/01

فرشاد رخشنده رو

فرشاد رخشنده رو

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^